Duurzaam ondernemen

De toekomst in balans

Ons hoogste doel is om met onze bedrijfsactiviteiten waarde toe te voegen aan het welzijn van onze medewerkers, stakeholders en klanten. Maar boven alles willen we binnen onze industrie een positieve toevoeging zijn op het leven van de generaties die na ons komen. 

Wereldwijd beschermen. 

Wij beogen met onze producten dat de consument zijn tuin en de agrarische sector haar gewassen op een gecontroleerde manier kan behoeden voor insecten en dat de samenleving is beschermd tegen ongedierte. Onze producten worden hiervoor wereldwijd ingezet.

“Denka beschermt gewassen, met het oog op een gezonde leefomgeving voor mensen over de hele wereld."

Vriendelijk voor flora en fauna.

Door nieuwe inzichten en moderne toepassingen zijn we gestart met het uitfaseren van de toevoeging van ingrediënten die schadelijk zijn voor de natuur. Door het gebruik van bijvoorbeeld natuurlijke grondstoffen biobased of gerecycled verpakkingsmateriaal verduurzamen wij onze productlijnen.

Efficiëntie en reducering.

Bij de modernisering van processen weegt de reductie van energieverbruik, water en materialen zwaar mee. Er vinden continu energie- en waterbesparingstrajecten plaats, worden restanten van grondstoffen gescheiden opgevangen om indien mogelijk te worden hergebruikt. Daarnaast worden chemicaliën voor honderd procent opgebruikt of gerecycled en voldoen de grondstoffen aan alle normeringen.