Muscalure vliegen lokstof

Muscalure is een unieke lokstof voor vliegen gebaseerd op feromonen van vliegen. Vrouwtjes van de huisvlieg produceren dit sexferomoon om mannetjes aan te trekken.

Door in te spelen op sexferomonen en het bijbehorende groepsgedrag (aggregatieferomoon), werkt muscalure bijzonder effectief in toepassingen voor de bestrijding van vliegen. Door de lokwerking kunnen de vliegen meer middel opnemen, waardoor het feromoon de effectiviteit van het middel verhoogt. 

Toepassing Muscalure

Muscalure wordt in de vorm van vloeistof toegevoegd als lokmiddel aan producten voor vliegenbestrijding zoals:

  • vliegenvallen
  • vliegen lijmstrips
  • muursprays
  • vliegendozen
  • elektrocutielampen

Het betreft vaak insecticides (poeders of granulaat) met actieve ingrediënten met langzame afgifte. 

Chemische samenstelling

Muscalure is gebaseerd op is Z-9-tricoseen. 

Muscalure bestellen?

Denka levert muscalure aan fabrikanten van insecticiden en ongedierte bestrijdingsproducten. Wilt u muscalure toepassen in uw producten? Neem dan contact op over de mogelijkheden.